Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi Terapisinin Amacı nedir?
Aile diziminin amacı akışı sağlamaktır. Bir travma yaşandığında duygular açığa çıkar. Hissedilen bu duygular dile getirilmiyorsa veya yas varsa ve tutulmuyorsa, buradaki enerji akışı kesilir. Enerji her zaman yukarıdan aşağıya doğru akar. Eğer bu akışta sorun meydana gelirse gerekli akışta kesintiler gerçekleşir. Akış sağlanamadığı için de sonraki nesiller bu durumdan etkilenir. Kısacası ait olduğunu sistem bütünüyle etkilenir.

Aile Dizimi çalışması yapılırken, alanda temsilci olarak seçilen kişi akışı engelleyen yası tutup sonlandırdığında ya da travmayı gösterip oradaki duyguları ifade ettiğinde akış yeniden başlar.

Aile Dizimi Terapisi’nin kurucusu Ben Hellinger “Kişi, aile sisteminde bulunan önceki bir aile bireyinin kaderini bilinçdışı bir şekilde yüklenip yaşadığı zaman dolanıklık olmuş olur.” – der.

Aile Dizimi Terapisinde, birbirine görünmez bir bağla ie bağlı olan kuşaklar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ferdin temel düşünce ve tutum yapısının, ailenin şekillendirdiğine inanan bu kavrayış, ailenin emin bir sistem oluşturduğunu ileri devam ettir. Bu sistemde alana gelen ‘aidiyet’ ‘denge’ ve ‘hiyerarşi’ ile alakalı problemler, sonraki jenerasyonlarda bu sistemi balansa getirmek ve şifalandırmak üzere değişik problemler olarak kendini var eder.
Eğer aile içinde şiddet, intihar, cinayet, kürtaj, düşük, ana baba rollerinde dengesizlik,  gibi bir sebeple sistemde bir bozulma veya aile sıralamasında bir kopma olursa, bundan aile fertlerinin hepsi, hatta etkisinin derinliği oranında gelecek kuşaklar da etkilenmektedir.

Aile Dizimi çalışmasından geçen kimselerde eşleri, çocukları, ebeveynleri ve kardeşleriyle ilişki yeni baştan, yeni doğan bir bebeğin saflığı ve sıcaklığıyla kurgulanmakta, derin bir içsel huzura kavuşulmaktadır. Ayrıca, jenerasyonlar süresince farkında olmadan taşıdığımız tavır kalıpları ve dolanıklıkları ortaya çıkartarak sıhhatli bir farkındalığa dönüşmesine aracılık eder. Sağlanan bu farkındalık ve içgörü ile şahıs yaşamını daha şuurlu bir biçimde ifade ederek kendi yaşam fırsatlarına doğru ilerleme uğru elde eder.

Hangi konularda aile dizimi seansından yararlanabilirsiniz?
Aile Dizimi, günlük yaşamda karşılaştığımız her problem için; aile meseleleri sağlık, iş hayatı, ilişkiler, maddi konular, kişinin hayatında tıkanık hissettiği bir alan, kronik duygular, bağımlılıklar gibi konulara ışık tutarak iyileşme ve farkındalık kazandırmaya aracılık eden güçlü bir çalışmadır.

Seans ile İlgili Not: Seans temsilciler aracılığıyla gerçekleşir.
Seans Süresi :  Yaklaşık 1.5 – 2 saat aralığında sürer.

X