JOURNEY AKADEMİ DANIŞAN BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU


Değerli başvuru sahibi,

Danışmanlık merkezimizde alacağınız destek hizmetleriyle ilgili genel kurallar, hak ve sorumluluklarınız aşağıda yer almaktadır. Lütfen dikkatle okuyunuz ve sormak istediğiniz bir şey olursa danışmanınızdan/terapistinizden bilgi alınız

1. Ruhsal sorunlar yaşamak ve yardım aramak yaşamın içinde doğal bir süreçtir. Bu süreçte yaşadığınız durum sadece bir sorun olmaktan çok, yaşamının bir döneminde zorlanma ve bu konuda yardım aramak olarak değerlendirilir. Sorun yaşıyor olmak ise insan yaşamının doğal bir parçasıdır.

2. Danışma hizmeti gönüllüğü içerir. Danışma aldığınız sürece, size sunulacak yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini danışmanınız ile birlikte ayarlamanız önemlidir. Ancak, oturumlara gelmemeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda en az 24 Saat önceden danışmanınızı bilgilendirmeniz iptal yada ertelemelisiniz. 24 Saat önce iptal edilmeyen seans ücretini ödemeniz gerekmektedir.

3. Merkezimizde her bir seans ortalama 30 dakika ile 1 bucuk saat arası sürer ve normal koşullarda zamanında başlar, zamanında biter. Danışmanlık birimimizde görüşmelerin sıklığına ve ne kadar süreceğine danışan ve danışman birlikte karar verir.

4. Danışma sürecinde her danışanın mahremiyetine özen gösterilir, gizlilik esastır. Görüşmede konuşulanlar sizin izniniz olmadığı sürece sizinle danışmanınız arasında kalır. Ancak bildirilmesi zorunlu herhangi bir suç unsuru olduğunda, kendinize ya da bir başkasına zarar verme riskinin ve istismarın söz konusu olduğu durumlarda ve tanıklık celbi gelmesi halinde gizlilik ilkesi ihlal edilir ve gerekli bilgiler ilgili kişi veya kurumlarla paylaşılabilir. Bu durumda öncelikle tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

5. Danışmanınız kimliğinizi ve size özel bilgilerinizi saklı tutarak yalnızca sizin izniniz dahilinde ses/görüntü kaydı alabilir.

yoast seo