Aile Dizimi Seansı

£75.00

+

Aile Dizimi Terapisinin Amacı Nedir ?

Aile diziminin amacı akışı sağlamaktır. Travma oluşturacak bir olay yaşandığında, eğer hissedilen duygular dile getirilmiyorsa, yas varsa ve tutulmuyorsa bu, enerjinin kesilmesine sebep olur. Enerji her zaman yukarıdan aşağıya doğru akar. Eğer nesiller arasındaki bu akışta herhangi bir problem ya da travma varsa bu akışın kesilmesi anlamına gelmektedir. Akışta yaşanan sorunlardan sistemde bulunan kişiler etkilenir.

Aile dizilimi çalışması esnasında, bilen alanda temsilciler seçilir. Seçilen temsilciler akışı engelleyen yası tutup ya da travma halini gösterip duygularını ifade ederse tıkanıklık yaşanılan akış yeniden tüm berraklığı ile devam eder.

Aile Dizimi Terapisi, sistemde yer alan bireylerin yani kuşakların birbirine manevi olarak görünmez bir bağ ile bağlı olduğunu savunmaktadır. Bireyin inanç ve davranış kalıplarını, içinde doğduğu ailenin şekillendirdiğine dayanan bu anlayış, ailenin belirli bir sistem oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu sistemde meydana gelen ‘aidiyet’, ‘denge’ ve ‘hiyerarşi’ ile ilgili problemler, sonraki nesillerde bu sistemi dengeye getirmek ve şifalandırmak üzere farklı problemler olarak kendini var eder.

Eğer aile içinde şiddet, intihar, cinayet, kürtaj, düşük, ana baba rollerinde dengesizlik gibi bir sebeple sistemde bir bozulma veya aile sıralamasında bir kopma olursa, bundan aile fertlerinin hepsi, hatta etkisinin derinliği oranında gelecek kuşaklar da etkilenmektedir.

 

Aile Dizimi Seansının Yararları Nelerdir ?

Aile Dizimi çalışmasına katılan kişilerin çevresinde bulunan ebeveynleri, eşleri, çocukları ve kardeşleri ile olan ilişkisi tüm saflıkla yeniden kurgulanmaktadır. Dizim çalışmasından sonra kişide, derin bir içsel huzur hali gerçekleşmektedir. Ayrıca seans, atalarımızdan aktarılan ve farkında olmadan taşıdığımız inanç ve davranış kalıplarındaki sorunları ortaya çıkararak farkındalık oluşturur. Seans sonrasında oluşan farkındalık ile artık kişi, hayatını daha bilinçli yaşamaya çalışarak kendi yaşam fırsatlarını deneyimlemeye başlar.

 

Hangi Konularda Aile Dizimi Seansından Yararlanabilirsiniz? ?

Aile dizimi günlük olarak karşımıza çıkan ailevi konular, sağlık, iş hayatı, insan ilişkileri, finansal konular, kronik duygu ve rahatsızlıklar, hastalıklar, bağımlılıklar gibi birçok problem hakkında farkındalık oluşturarak iyileşmeyi sağlayan güçlü bir çalışma alanıdır.

 

Seans ile İlgili Not: Seans temsilciler aracılığıyla gerçekleşir.

Seans Süresi :  Yaklaşık 1.5 – 2 saat aralığında  sürer.